Conclusie


Conclusie

De waarde die het gemeentebestuur aan de door de firma Hoffmann geleverde onderzoeksrapportage is gewoon belachelijk. Niets maar dan ook niets is in de praktijk mogelijk. Het zijn theoretische verhalen zonder een enkele onderbouwing of bewijs. “Het zou kunnen" en “het is mogelijk" zijn de sterkste troeven in deze rapportage. Ik heb elke mogelijkheid zoals ze door Hoffmann zijn genoemd in de praktijk getest. En niets maar dan ook helemaal niets is in de praktijk mogelijk. In onderstaande feiten staan korte vermeldingen met daaronder een link naar een uitgebreidere uitleg en een video om de werkelijkheid te laten zien. De werkelijkheid ligt namelijk heel ver van de verzinsels van de firma Hoffmann af. Dit hele verhaal is bedoeld om mij de schuld te geven en aan te tonen dat ik de dader ben. In werkelijkheid toont dit document helemaal niets aan en sterker nog er is niets onderzocht. Hetgeen wat echt onderzocht had moeten worden was een vergelijking van het originele bestand op de server met de geëxporteerde bestandjes. Dit was echter niet meer mogelijk aangezien het originele bestand nog tijdens het onderzoek van de politie werd gewist. Een backup was er uiteraard niet meer. Wat een rot toeval he? Was er wel fatsoenlijk onderzoek gedaan dan zou men dergelijke onzin niet hebben geschreven. Overal waar staat “uit onderzoek is gebleken" volgt een stuk onderzoek van mij welk ik in vanaf 2015 aan de gemeente heb toegestuurd. Zelf onderzoek heeft Hoffmann niet gedaan. Een groot deel van de feiten die ik heb aangedragen worden zelfs volledig verzwegen in dit geweldig onderzoek. Vraag is uiteraard waarom wordt dit verzwegen? Kijk en lees verder.

1

Er staat een cijfer “4" teveel in het logboek. Deze 4 werd in het bestand geplaatst nadat de server dit had geëxporteerd. Degene die toegang had tot dit bestand was de systeembeheerder van de gemeente Vaals die “de inbraken" had ontdekt. Toeval???

Klik hier

2

Mijn toestel lag op 30 maart 2015 volgens de gprs gegevens van mijn toestel in Broichweiden in Duitsland. Feit is dat een smartphone in Broichweiden geen Nederlands IP-adres kan krijgen. De signalen van de masten reiken niet verder dan 3 km. Een andere manier om een KPN Mobile adres te verkrijgen is er niet aangezien KPN Mobile zaken zoals een VPN of een proxy server niet in huis heeft.

Klik hier

3

De niet bestaande user agent in het logboek zou ik zelf gemaakt hebben. Een user agent wijzigt echter niet nadat de server deze heeft ontvangen van de smartphone. Bij de gemeente Vaals echter wel.

Klik hier

4

Tijdens de inbraak op 31 maart 2015 zat ik in de auto en mijn gsm lag in Broichweiden. Ik had dus niet de mogelijkheid om aan mijn gsm te komen c.q. te gebruiken. Ik reed richting Nederland. Bewijs hiervoor is een proces verbaal dat ik kreeg omdat ik te snel reed. In Duitsland staat een foto van de bestuurder op het proces verbaal. En die bestuurder was dus ik. Dit proces verbaal is door het Ordnungsambt van de stad Aken geverifieerd en als echt bevonden.

Klik hier

5

De missende synchronisatie. Bij het opstarten van een Android machine is het zo dat nadat het netwerk is opgestart Android een bericht stuurt naar alle apps die een synchronisatie gepland hebben. Mijn email, agenda etc. was de enige app die een synchronisatie uitvoerde. Deze synchronisatie is in het logboek terug te vinden bij alle keren dat de gsm opnieuw werd gestart oftewel een netwerkverbinding kreeg. Behalve één keer. En dat kan niet. Software werkt altijd hetzelfde en die synchronisatie had er meteen moeten zijn.

Klik hier

6

Er werden twee verschillende logboeken bij de politie ingeleverd en dat kan uiteraard niet. Een echte verklaring was niet te geven dus werd er maar verzonnen dat Word alles door elkaar gooide bij het knippen en plakken. Het eerste logboek was echter geen Word document. Dit blijkt niet alleen uit de naam van het document waarin de extensie .txt staat. Word documenten worden met de extensie .doc of .docx opgeslagen. Bovendien verklaarde de systeembeheerder in een eerder gesprek met Hoffmann (het bedrijf dat zogenaamd onderzoek deed namens de gemeente), dat men was begonnen met knoppen en plakken in kladblok. En dat is wat het ook was een kladblok bestand. Bovendien gooit Word niet alles door elkaar. Het werkt prima.

Klik hier

7

Firefox stond nooit op mijn gsm geïnstalleerd het geen zowel de politie, de firma Hoffmann en de gegevens uit de Google Takeout bevestigden. Ik kon dus helemaal niets wijzigen aan de user agent zoals Hoffmann dat beschrijft.

Klik hier

8

De logboekregels waarin beide inbraken staan vermeld zijn een kopie van elkaar. Daarnaast zijn de verwerkingstijden op beide dagen 100% gelijk. Dit is onmogelijk.

Klik hier

9

Dit bewijs toont aan dat er gefraudeerd is in de logboeken van de gemeente Vaals. Het gaat hierbij om het feit dat het ip-adres op 31 maart 2015 uit het niets wijzigt wat normaal gesproken in een kantooromgeving niet kan. Feit is echter dat KPN Mobile geen kantooromgeving is en kan het dus wel behalve …

Klik hier

10

Diverse zaken die de fraude binnen de gemeente aantonen. Denk hierbij aan een ip-adres dat uit het niets wijzigt, mijn gsm zou als hotspot zijn gebruikt terwijl deze met de wifi op mijn modem was verbonden zodat dit meteen onmogelijk is, de gegevens van Apple die je via internet kunt opvragen duidelijk aantonen dat mijn laptop sinds december 2014 niet meer op internet was geweest, etc.

Klik hier

11

Voordat men een vpn kan gebruiken, zoals dit door de firma Hoffmann wordt beweerd, dien je voordat je een VPN verbinding kunt maken eerst het internet op te gaan via een normale provider. In dit geval dus de Telekom aangezien ik hier een sim-kaartje van had gekocht. Hier krijg ik een Duits IP-adres en deze zou zichtbaar moeten zijn geweest in de logboeken omdat de synchronisatie als eerste wordt opgestart als de gsm aangaat en het netwerk verbinding heeft.

Klik hier

12

Verdere uitleg over vpn.

Klik hier