Startpagina

Menu


Bewijs van onschuld

Feit nr 5 uit 2017:


Op 31 maart wordt mijn gsm conform het logboek om 19:12:52 uitgeschakeld of in vliegtuigstand gebracht. Dit is te zien door de wijziging van het IP-adres en het stoppen van de synchronisatie. Op het moment dat het toestel weer online komt wordt er meteen een inbraak geregistreerd. En dit is dus onmogelijk.

Bekijken we de voorgaande keren dat het toestel online kwam. Na het verkrijgen van een IP-adres werd er altijd als eerste een synchronisatie gestart. Deze synchronisatie had dus ook meteen moeten worden uitgevoerd op 31 maart voor de inbraak om 20:22:31 uur. Dit gebeurt niet en dit kan dus niet. Hoe werkt het? Technische benamingen worden achterwege gelaten. De technische taal kan gelezen worden op: https://developer.android.com/training/sync-adapters/running-sync-adapter

Na het starten van het besturingssysteem wordt als eerste een verbinding gelegd. Zonder verbinding c.q. netwerk kan een smartphone uiteraard niets. Na het leggen van een verbinding door de gsm met een wifi of het netwerk van een provider wordt door de app die de verbinding regelt (we noemen dit vanaf nu het netwerk) een bericht gestuurd naar Android en alle apps. Dit bericht vertelt Android en alle apps dat het netwerk online is. Het netwerk bericht dus: “Ik ben er”. Apps die beschikken over een zogenaamd sync-adapter starten na ontvangst van dit bericht meteen de eerste synchronisaties. Dit gebeurt allemaal automatisch in de achtergrond tijdens het starten van de gsm. Dit bericht wordt meerdere keren door het netwerk verzonden waardoor er in het begin meerdere keren, kort na elkaar, synchronisaties worden gestart. Daarna wordt de periodieke synchronisatie opgestart. In mijn gevalwas dat om de 10 minuten. Lees hieronder.

The method addPeriodicSync() doesn't disable setSyncAutomatically(), so you may get multiple sync runs in a relatively short period of time.

Zonder netwerk werkt de synchronisatie uiteraard niet.

Also, the framework won't run your sync adapter if the network is not available.

Dit alles is zichtbaar in de logboeken van de gemeente. Behalve voor de inbraak op 31 maart 2015. Er had altijd een synchronisatie in het logboek moeten staan vóórdat de inbraak gepleegd kon worden. Deze synchronisatie is er niet. Aangezien de inbraken sowieso niet, omdat Firefox op geen enkel toestel van mij werd geïnstalleerd, met het toestel van mij gepleegd hadden kunnen worden blijkt de handmatige manipulatie ook hier weer.

Voorbeeld:

De synchronisatie van 30 maart stopt om 14:32 en start weer op 15:00:17. De volgende is om 15:07. 6 minuten verschil. De volgende 15:17. Verschil is de op de gsm ingestelde 10 minuten. Daarna 15:27. Weer de 10 minuten interval. Dit is dus volledig correct.Om 12:16:17 startte op 31 maart een nieuwe synchronisatie. Dit is te zien aan de tijd tussen deze synchronisatie en de vorige. De synchronisaties via het netwerk verlopen altijd via een wachtrij. Dit heeft te maken met het feit dat Android rekening houdt met andere apps die synchroniseren en het batterijverbruik zo efficiënt mogelijk is.

Since the sync adapter framework has to account for other sync adapter executions and tries to maximize battery efficiency, the elapsed time may vary by a few seconds.

Daarnaast werd er ook een nieuw IP-adres verkregen hetgeen wijst op een herstart van het netwerk waardoor automatisch het bericht “Ik ben er” naar elke app wordt gestuurd.

De volgende synchronisatie werd om 19:08:58 uur gestart. Ook hier werd weer een nieuw IP-adres verkregen. Na deze synchronisatie ging de gsm weer uit of in vliegtuigstand.

Om 20:22:31 uur verschijnt dan de inbraak. Waar is de synchronisatie gebleven? De gsm stond duidelijk uit want er werden geen synchronisaties meer uitgevoerd en er werd een nieuw IP-adres aan het toestel toegewezen. Ook de systeembeheerder schrijft in zijn rapportage dat de voorgaande synchronisatie een uur eerder plaatsvond.

“Wij zien aan de hand van het IP adres dat ca. 1 uur voor deze inlog deze mobiele telefoon contact heeft gemaakt met onze mailserver. Bij dit automatisch contact heeft er weer vanuit het profiel van dhr. Ton Hermans een synchronisatie plaatsgevonden.”

Wil iemand meer lezen dan is onderstaande link een goed begin.

https://developer.android.com/training/sync-adapters/running-sync-adapter

Het antwoord van de firma Hoffmann?

Geen. Dit heeft men, ondanks het lange en diepgaande onderzoek van 8 maanden, over het hoofd gezien of niet willen zien. Bij een herstart van het netwerk door uit de vliegtuigstand te komen of het toestel te herstarten had als eerste een nieuwe synchronisatie gestart moeten worden. Dit gebeurt niet en ook dit bewijst weer dat er handmatig gemanipuleerd is in de logboeken.


Ja Kwaliteit onderzoek Nee
Heeft Hoffmann een degelijk onderzoek gedaan? X
Heeft Hoffmann een bewijs geleverd? X
Afhankelijkheden?
Geen

Tot op heden heeft de gemeente niet kunnen aantonen hoe het mogelijk is dat deze synchronisaties niet hebben gelopen. Dit stuk stond ook in de stukken van de rechtbank. Dus men wist ervan maar deed er niets mee. Hoffmann heeft ook hier weer geen onderzoek naar gedaan. Logisch want dit toont weer mijn onschuld aan en dat mag niet onderzocht worden.

Zorgvuldigheidbeginsel

Duidelijk is dat het zorgvuldigheidsbeginsel ook hier weer wordt geschonden. Onderzoek werd gewoon niet gedaan.